Cao Quỳnh Bá

Cung cấp thông tin để mở tài khoản mua trả góp ở chỗ nào z a?

Nhật Trần

Sao tôi mua trả góp không được vậy? Đều kêu không được ?

Tòa

Hạn mức của tôi là 6400k nhưng sao không mua được điện thoại 4900k bằng trả góp?

Hoàng Tú

Tài khoản tôi đăng kí nhận hạn mức sao hệ thông đang xử lý hoài k thấy hạn mức tín dụng. Vậy bao giờ mới có hạn mức tín dụng.
Phần tín dụng của tôi chỉ thấy hạn mức khả dụng 5000000 trong khi đó người mới đăng kí hạn mức tín dụng là 8000000

Xuyen

Tôi Đang phân vân. Nếu mua trả góp mà k làm thẻ hạn mức vay ben akulaku.thì trả trước bằng cách nào nữa ạ?. Trả qua liên kết ví momo được k? Và mỗi tháng trả góp cũng bằng momo luôn. Xin được sớm giải đáp. Cảm ơn nhiều.